31-01-08

Leden van onze regio in de pers

Rosi's Garden

Vorig jaar werden de tuinen van verschillende van onze leden in de pers voorgesteld. Zo kwam Groene Vingers opnamen maken in de tuin van Denise Jacobs,  terwijl het RTBF-programma Jardins et Loisirs een reportage uitzond over de tuin van Lieve Pots. Witse kwam een verdachte aan de tand voelen in de tuin van Els Rammeloo, maar moest zich, wegens onophoudelijke stortbuien tevreden stellen met  een blik naar buiten vanuit de woonkamer (de uitzending is gepland voor september). Feeling-Wonen besteedde een nummer aan het thema kleurgebruik, en kwam daarvoor o.a. in de tuin van Els fotograferen, en ook 2008  begint goed voor onze regio: in het maartnummer van Bloemen en Planten dat verschijnt op 21 februari, zult u een reportage vinden over  Rosi’s Garden, de tuin van  Rosita Vervenne en Jean-Pierre Bovendeerd . Allen naar de krantenwinkel dus.

23-01-08

Homepage

Vlaamse Vaste Planten Vereniging vzw  

 In 1992 stak een aantal liefhebbers van vaste planten de koppen bij elkaar en besloot, in navolging van de Engelse Hardy Plant Society maar met aanzienlijk beperktere middelen, ook in Vlaanderen een vereniging op te richten, de VVPV. Momenteel zijn er ruim 1500 leden, verspreid over 7 afdelingen, waarvan de afdeling Pajottenland, opgericht in 2003, de jongste is.De vereniging stelt zich ten doel zoveel mogelijk plantenliefhebbers kennis te laten maken met de mogelijkheden van vaste planten (dat zijn planten die ’s winters meestal bovengronds afsterven maar in het voorjaar weer opnieuw uitlopen en zich vaak goed uitbreiden).

Daartoe geeft ze o.a. 4 x per jaar een tijdschrift uit. Voor verdere inlichtingen over de vereniging, zie de website www.vvpv.be De regio’s organiseren meestal één keer per maand een voordracht over verschillende aspecten van het tuinieren: dat kan dus net zo goed gaan over vijvers als over vaste planten. Daarnaast bezoeken we soms tuinen en kwekerijen, en in juni maken we een eendaagse tuinuitstap per bus. U vindt het programma van afdeling Pajottenland elders op de weblog onder Categorie B. 

Plaats: Onze voordrachten hebben plaats in het Cultureel Centrum Coloma te Sint Pieters Leeuw, in het kasteeltje op de derde verdieping (er is een lift).

 

Lidmaatschap van de vereniging kost 20€ per jaar, te storten op rekening nr. 860-0121137-63 van VVPV, Langdorp, met vermelding “ lidgeld 2008 regio Pajottenland”.

Daarvoor krijgt u 4 met kleurenfoto’s verluchte tijdschriften, plus vrije toegang tot de activiteiten van de regio’s.

 

Regioverantwoordelijke VVPV-Pajottenland: Els Rammeloo, Steenstraat 33a, 1500 Halle, tel. 02/356 01 76,  email: zie onder "Contact".

22-01-08

Vrijdagavond. 18 januari 2008

2008_01_18d

Onze regio ‘Pajottenland’ bestaat sinds 13 december 2003. Dit hebben we vooral te danken aan de harde inzet van Brigitte Van Damme en Denise Jacobs. Ze geven nu de fakkel door aan Els Rammeloo, bijgestaan door o.a. Jos Walravens. Brigitte en Denise blijven voortaan liever achter de schermen actief. Nogmaals hartelijk dank. Zonder jullie hadden we het genot om maandelijks samen te komen moeten missen.

  
Bij een sprankelend glas en een hapje werd Denise in de bloemetjes gezet. Brigitte kon helaas niet aanwezig zijn.

                                                       

 

 
Els maakte direct haar intrede waar met de boeiende voordracht “ Van veroveraars tot veredelaars: 20 eeuwen nieuwe planten”. We reisden hierbij zowel door de tijd, nl. vanaf de Romeinen tot op heden, alsook de wereld rond.

Sommige planten lijken hier altijd al gegroeid te hebben. Niets is minder waar! We hebben heel veel te danken aan o.a de ontdekkingsreizigers die de planten naar hier brachten.  Zelfs missionarissen hebben hiertoe een steentje bijgedragen. Boeiend op zijn minst! We hebben heel wat opgestoken over de herkomst der plantennamen. Eens een totaal andere benadering van het aspect “ planten”

Proficiat Els en doe zo verder!

Vervenne Rosita

Het afscheid van Brigitte als regioverantwoordelijke en van Denise als haar rechterhand zette Jos Walravens aan het mijmeren:

Het was zo’n zondagnamiddag.  De kalender duidde 1 december 2003 aan. Het werd toen niet echt klaar. De druilerige regen was de oorzaak. Er kwam ook geen bezoek die zondag. Gelukkig was er ‘Jardins et Loisirs’ om 14 u 05 op ‘La Une’. Even had ik daar de kans weg te dromen in de tuin van anderen. Om 14 u 30 was het programma afgelopen en wat nu? Ik had de keuze uit de 500ste herhaling van De Kampioenen, Sven Nijs te zien winnen in de een of andere cross, een wandeling te ondernemen naar de kast op zoek naar mijn lievelingskoekjes – die natuurlijk net ontbreken … of misschien kon ik ‘De Streekkrant’ eens lezen. Meestal verdween die ongeopend in de papierslag.  Op bladzijde 2 stond een agenda. Ik had het kunnen verwachten, zo’n opsomming van pensen- of stoempkermissen sporadisch afgewisseld met een toneel en … een startvergadering van de VVPV.  Wat een wereld met al die afkortingen. Moet ik weten wat deze betekent? Mijn leeftijd of beter mijn geheugen was al begonnen aan de processie van Echternach. Met een zucht van verlichting stelde ik vast dat de plaatser van het bericht zich bewust was van mijn stilaan tot gruyèrekaas gevorderd geheugen. Tussen haakjes stond de oplossing: ‘Vlaamse Vaste Plantenvereniging’. Las ik correct? Ik kneep even in mijn bil. De druilerige regen maakte plaats voor zon. Het kon niet waar zijn. Startvergadering ‘Regio Pajottenland’ op vrijdag 13 december met ‘Zwarte bloemen: van pimpelpaars tot ravenzwart’ door Ivo Pauwels, om 20 u in Coloma te Sint-Pieters-Leeuw … contactpersoon ‘Brigitte Vandamme’. Wat een pracht van een vrouw, die ‘Brigitte’. Zo’n samenkomst rond bloemen en planten … een droom die werkelijkheid werd. Als nu Anderlecht vanavond nog wint kan mijn zondag niet meer stuk.  

Het kon niet rap genoeg vrijdagavond zijn. Dat het vrijdag was en de 13de kon mij niet schelen.  Als het over bloemen en planten gaat bestaat er geen ongeluk. Het gebeurde allemaal op de zolder van Coloma. Wie zou nu die ‘Brigitte’ zijn? Ik had een vermoeden: een mevrouw was druk doende met het aanbrengen van drank, diaprojector en een bak vol met plantjes. Dat kon Ivo Pauwels niet zijn.  Het moest Brigitte zijn. Om 20 u kwam dan de oplossing toen Ivo aangekondigd werd. Ik had goesting om, toen ze rechtstond, meteen te gaan applaudisseren. Op uw eentje zo’n afdeling van de VVPV oprichten! Je moet het maar durven. Op het einde van de bijeenkomst kwam ik, uit pure nieuwsgierigheid, te weten dat Brigitte een West-Vlaamse was. Ik had het moeten weten. Die West- Vlamingen worden geboren met ondernemersbloed.  Niet teveel uitleggen … gewoon doen!  

Vier jaar staat Brigitte nu al in voor het organiseren en uitbouwen van regio Pajottenland. Ze stemde onmiddellijk in met een stand op de jaarlijkse bloemen- en plantenmarkt van Don Bosco.  VVPV bekend maken in de regio, ontspanning bezorgen aan de vele tuinliefhebbers tijdens de vergaderingen en uitstappen, zich belangeloos inzetten voor het plezier van anderen, … daarvoor willen we haar vandaag danken. Door het grotere deel dat haar beroepsbezigheden innemen, door het vele werk met de verbouwingen aan de nieuwe woonst in Vollezele, zet Brigitte vandaag een stapje terug. Ze blijft zo veel ze kan actief in onze regiostuurgroep maar de taak van regioverantwoordelijke draagt ze over aan Els Rammeloo.

Tenslotte wil ik nog iemand bedanken, namelijk Denise Jacobs. Ze was de voorbije jaren de trouwe luitenant van Brigitte. Ik vraag me af of ze er voor iets tussenzit dat Brigitte Sint-Pieters-Leeuw inruilde voor Vollezele? Of wou Brigitte nog meer Pajotter worden?  Soit zeggen ze bij ons: ‘Als de generaal een stap terugzet  dan ook de luitenant’. 

Ons “dankjewel”  aan Brigitte en Denise willen we graag ook uitdrukken  met een kleine attentie.

 

 

07-01-08

PROGRAMMA VOORJAAR 2008

VVPV-Pajottenland     18 januari    Voordracht over de herkomst van onze tuinplanten en het tijdstip/de manier waarop ze in West Europa gekomen zijn, onder de titel Van veroveraars tot veredelaars: 20 eeuwen nieuwe planten door Els Rammeloo. In de pauze biedt de vereniging u een nieuwjaarsdrankje aan  

 

15 februari   Jasmine Debels, verantwoordelijke voor ons tijdschrift en beroepsfotografe, toont ons onder de titel Diverse tuinstijlen  opnamen die ze heeft gemaakt in een aantal tuinen van leden (o.a bij  Les Déesses Vertes, dat wij in juni 2006 bezochten en bij Wies Voesten, bekend van haar artikelen in het tijdschrift).  

14 maart  Marie-Catharine Böttcher van de gelijknamige clematiskwekerij, komt spreken over het thema Klimplanten

18 april Wie heeft er nooit over lopen piekeren: Ziekten en plagen in de tuin.Tussen degenen die met overtuiging zeggen “nooit spuiten” en degenen die herhaaldelijk preventief optreden staat een grote schare twijfelaars. Een genuanceerde benadering door Laurent Bernaerts

 04 mei Van 09.00 – 17.00  uur: Plantenbeurs van BuSO Don Bosco Halle op de terreinen van de school, Lennikse steenweg 2, 1500 Halle. De VVPV zal er met een stand aanwezig zijn; als lid kunt u op onze stand planten aanschaffen met een interessante korting. Ook vindt u er de stand van enkele medeleden, met het mooiste wat hun tuin te bieden heeft. 

24 mei        Uitstap met carpooling naar Het Leen te Eeklo,  met rondleiding door onze voorzitter José De Buck. De bijdrage (7 €) wordt verdeeld onder de chauffeurs. Inschrijving: telefonisch of per mail bij Els  (tel. 02/356 01 76, of  email: zie onder "Contact". en betalingvan 7€  op rekening nr 734-0229585-92  van VVPV-Pajottenland. Afspraak op de parking van cc Coloma te Sint Pieters Leeuw om 13.00u. Wie van elders wil vertrekken wordt verzocht dat tijdig aan Els mee te delen.       

 07 juni         Tuinreis in West Vlaanderen: bezoek aan de tuinen van Mia Gevaert, Maurice Vergote, het Kasteel van Oostkerke en de kwekerij Epimedium. Picknick meebrengen. Vertrek: parking Makro te Sint Pieters Leeuw, om 07.30u; terug rond 19.00u. Ook uw vrienden zijn welkom. 

Inschrijving: telefonisch of per mail bij Els (tel. 02/356 01 76 of email: zie onder "Contact".en storting van 35 € op rek nr. 734-0229585-92 van VVPV-Pajottenland

Alle vergaderingen vinden plaats op het vertrouwde adres: het Kasteel van Coloma te Sint Pieters Leeuw, derde verdieping. Zoals altijd beginnen we om 20 u. Toegang voor niet-leden: 2€  p.p.